A dendrológiai tanösvényi területek rövid leírása, és fontosabb, megemlítendő fajai 1.

1: Kaukázus [zárt erdő] - Kis Ázsia-bokros // Caucasus mts. [closed stand] - Asia Minor (open area): helye II/1 - I/1; sík, erdő alatti rész, öntözött terület
A földrajzi egység kiválasztása adottság is volt: még a Vadkíserleti Állomás építésekor az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) munkatársa, Galambos Gáspár, külhonos növényeket szívesen tanulmányozó erdőmérnök telepített ide néhány kaukázusi jegenyefenyőt (Abies nordmanniana), amelyből jelenleg 4 nagy és 2 kisebb (dokumentáltan kaukázusi gyűjtésű) fa látható.

Az itt lévő idős fák adták a kaukázusi mérsékelt övi fenyves zóna keretét. A bozót visszaszorítása és a “toro” öntözési rendszer bevezetése után a sinylődő, korona-csonkított jegenyefenyők az öntözés óta eltelt 15 év alatt erdei árnyékot adó fákká értek.

Jellemző, illetve érdekesebb fajok:
(A1:) Abies nordmanniana (6), Abies bornmuelleriana, Abies equi-trojani, Picea orientalis (3) Taxus baccata; Lombosak: Acer velutinum, A. cappadocicum (3), A. trautvetteri, Buxus sempervirens/colhica (3), Quercus pontica (3), Qu. macranthera, Qu. (petraea subsp.) iberica, Qu. castaneifolia, Pterocarya fraxinifolia, Tilia begonifolia, T. dasystyla subsp. caucasica, Zelkova carpinifolia (3); Kis fák, bokrok

(A2–B1:) Ilex colchica (8), Prunus laurocerasus (15), Lonicera iberica, Osmanthus decorus (3), Rhamnus imeretinus, Rhododendron ponticum (2), Sorbus fedorovii, Staphylea colchica (5), Vaccinium arctostaphylos; Kúszók: Hedera colchica (3 típus)

(B2:) Danae racemosa, Daphne caucasica, D. pontica, Gyepszint

(C:) Cyclamen coum, Euphorbia robbiae, Galanthus elvesii, Hedera colchica, Paeonia mlokosewitschii, Ruscus aculeatus f. pontica, R. hypoglossum; szegélyhelyzetben a fényigényes Juniperus communis subsp. oblonga és az Andrachne colchica . Az északnak eső részen, határon, kisebb Parrotia persica állomány van (5 fa), benne Danae racemosa (10), és Hedera pastuchovii. [3] Kis-ázsiai napos és száraz (öntözés nélküli) rész. Jellemző, illetve érdekesebb fajok: Abies cilicica, Cedrus libani subsp. stenocoma, Juniperus drupacea, Juniperus excelsa, J. foetidissima, J. oxycedrus/ deltoides, Crataegus azarolus, C. orientalis, Malus trilobata, Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidalis, Quercus infectoria subsp. boissieri, Qu. libani, Qu. trojana, Sorbus torminalis (török), Liquidambar orientale (3), Daphne sericea (3), Ephedra major (3), Vitex agnus-castus.

Fotó: Dr. Debreczy Zsolt - Dr. Rácz István


Rhododendron ponticum
Daphne pontica virág
Daphne pontica termés
Quercus pontica
Rhamnus fallax
Hedera colchica